Serveis a empreses

Entenem les necessitats empresarials de contractació de personal implicat i posem a disposició de l’empresa el talent de les persones que atenem.

Partner social per la contractació de persones

Gestionem la contractació de persones per cobrir les necessitats de personal de les empreses, operant en base a polítiques de responsabilitat social empresarial com a projecte d’inserció sociolaboral.

Nom

Cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça postal

Població

Empres/Institució

Perfil de contractació

Nº de Vacants

Comentaris