Proposta de valor

Empresa d'economia social que opera sota criteris de responsabilitat social compartida i treball en xarxa per facilitar l'accés al mercat laboral dels col·lectius en risc d'exclusió i en situació de desigualtat davant del mercat laboral.

Orígen

AMIGA ETT SOCIAL SL és una eina de contractació responsable promoguda per la Fundació Formació i Treball, avalada pels més de vint-i-cinc anys de trajectòria en la inserció i intermediació laboral amb col·lectius en risc d’exclusió social.

El per què de la nostra proposta

Les persones que formen part de la nostra borsa de candidats i candidates han realitzat un Itinerari d’Inserció Individualitzat a la nostra entitat o a una altra entitat social del sector i fruit d’aquest compromís han adquirit, desenvolupat o consolidat el seu Capital Competencial.

Detectem el talent de les persones i actuem per posicionar millor les candidatures que formen part de la nostra borsa de treball. D’aquesta manera és com lluitem per eradicar els estereotips i prejudicis que exclouen a les persones que atenem, per tal d’apropar-les a les oportunitats laborals que ofereix el mercat.

Missió

Facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social alhora que contribuir a reduir l'estigma social que pateix el col·lectiu i promoure la seva estabilitat laboral per tal d'abordar la desigualtat i la pobresa.

Visió

Ser l'empresa social de contractació referent i autosostenible per la creació de llocs de treball dirigits a persones en risc d'exclusió social, alhora que un partner implicat per a projectes d'inclusió i responsabilitat social amb les empreses del territori solidat.


Valors