Preguntes freqüents

Aquí tens algunes preguntes i respostes que poden ajudar-te a conèixer millor com treballem.

Centre de suport

Aquí trobaràs les respostes a aquelles consultes més freqüents referides a AMIGA ETT SOCIAL:


Si. AMIGA ETT SOCIAL S.L.U., te atorgat el nº d’autorització nº 69/0036/16 caràcter indefinit. La contractació de treballadors/es per cedir-los temporalment a altres empreses només pot efectuar-se a través d’Empreses de Treball Temporal degudament autoritzades i en els termes prevists per la llei 14/1994 d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de Treball Temporal. La gestió i funcionament d’Amiga ETT Social és igual d’àgil que les altres ETT convencionals, però aquesta neix impulsada pel tercer sector amb l’objectiu de respondre a una necessitat social.


El temps de resposta sol ser en un termini màxim de 24 hores, segons les peculiaritats de la demanda. L’abast territorial agrupa les diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol, principalment, Catalunya. La gestió i coordinació es duu a terme des de Barcelona. El treball en xarxa amb el tercer sector dóna resposta a les necessitats de les empreses i les persones, i és clau per la qualitat i l’agilitat del servei.


Les persones vinculades a Amiga ETT Social han completat amb èxit itineraris d’inserció individualitzats de la Fundació Formació i Treball o d’altres entitats socials del tercer sector que col·laboren amb el projecte, amb l’objectiu comú d’inserció sociolaboral. Quan parlem de persones en risc d’exclusió social ens referim a persones amb dificultats per trobar una feina, persones que demostren molta implicació i compromís per transformar la seva situació de vulnerabilitat. Aquesta cultura de l’esforç esdevé una millora de la competitivitat per a l’empresa. Els perfils professionals dels treballadors/es solen estar enfocats en sectors com la logística i la producció, l’hostaleria i hoteleria, el comerç i els serveis. Així i tot, existeix certa diversificació i formem nous perfils que demanden les empreses.


Amiga ETT Social aplica un marge comercial aplicat a les empreses usuàries corresponent als serveis prestats (com a qualsevol sector), en aquest cas el de contractació, posada a disposició de treballadors/es, procés de reclutament i selecció, formació i acompanyament integral. No es cobra res, per cap concepte, al treballador/a contractat, i es protegeix el seu dret de l’equiparació salarial. Amiga ETT Social genera un impacte positiu col·laborant al desenvolupament de l’activitat de les empreses, a la inserció sociolaboral de les persones ateses i a la societat en general, lluitantcontra la desigualtat social i la pobresa. Tot i això, aquesta eina social pretén ser autosostenible i els beneficis generats es destinen, en la seva totalitat, als propis projectes socials de la Fundació Formació i Treball, que anualment publica l’auditoria econòmica i un balanç d’impacte social.