Persones

Les persones candidates que formen part d’Amiga ETT Social han completat amb èxit itineraris individualitzats d’inserció i/o formació. Són persones en risc d’exclusió social que gràcies a la seva cultura de l’esforç han demostrat molta implicació i compromís per tal de transformar la seva realitat.

Vols ser una entitat social col·laboradora?


Accedir a AMIGA ETT SOCIAL implica:

Haver participat a un Itinerari Individualitzat d’Inserció, amb la metodologia de l’ocupabilitat per competències, en una de les entitats socials col·laboradores.

Disposar de l’acompanyament tutorial i seguiment del personal tècnic que pugui garantir el perfil competencial, la disponibilitat i la situació de vulnerabilitat de la persona candidata.

Per què vam néixer?


  • Per l’oportunitat de tenir per primer cop una eina alternativa de contractació que permet:
  • Conèixer les persones.
  • Externalitzar la gestió de la contractació.
  • Amb l’objectiu de ser un recurs per la inclusió social i promoure l’estabilitat laboral.