Avís Legal

 

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús que, si escau, li siguin aplicable. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del portal i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. En l’ús del servei de publicació de comentaris, l’usuari es compromet al fet que aquests siguin conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau, a les específiques o particulars que li siguin aplicable. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu excloent, l’usuari es compromet a:

 

Política de protecció de dades

D’acord a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament de Desenvolupament, li informem que les dades de caràcter personal que faciliti per a la utilització de la pàgina web, així com per a la inclusió de comentaris, passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat del GRUP FORMACIÓ I TREBALL (Formació i Treball, Fundació Privada; Formació i Treball, Empresa d’Inserció; Institut de Formació per a la Inserció; Roba Amiga, Empresa d’Inserció i Recibaix), amb domicili al carrer Ramon Llull, 430-438, 08930 de Sant Adrià de Besòs, la finalitat del qual és la gestió i control de la web i dels comentaris publicats. Així mateix li informem sobre la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent dirigir-se a l’adreça ja indicada.