Amiga ETT Social

Primera ETT especialitzada en la contractació socialment responsable de persones en situació de vulnerabilitat

Què ens fa únics?

Som la única ETT Social impulsada pel 3r sector.

Facilitem la inserció laboral de les persones que han finalitzat amb èxit itineraris d’inserció i/o formació personalitzats, de 6 mesos a 1 any aproximadament.

Missió

Facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social alhora que contribuir a reduir l'estigma social que pateix el col·lectiu i promoure la seva estabilitat laboral per tal d'abordar la desigualtat i la pobresa.

Visió

Ser l'empresa social de contractació referent i autosostenible per la creació de llocs de treball dirigits a persones en risc d'exclusió social, alhora que un partner implicat per a projectes d'inclusió i responsabilitat social amb les empreses del territori solidat.


Valors

  • Empatia Social
  • Dignificació
  • Igualtat
  • Cooperació
  • Proactivitat
  • Sostenibilitat