Amiga ETT segueix connectant persones i empreses

23 April 2020 Notícies

Amiga ETT Social treballa des de 2017 per facilitar la inserció en el mercat de treball de persones que han finalitza amb èxit itineraris de formació i orientació laboral. El seu servei a les empreses garanteix l’encaix de les persones candidates després d’haver finalitzat amb un procés d’acompanyament personalitzat.

En l’escenari de la a crisi sanitària de la COVID 19 Amiga ETT segueix mantenint la connexió entre les persones i les empreses. En paral·lel als sectors que han quedat, altres s’han col·locat en el centre de l’activitat econòmica i necessiten incorporar nous perfils molt ràpidament. Amiga ETT està proporcionant una resposta àgil i flexible a aquestes empreses que, donat el poc marge de previsió, externalitzen les contractacions.  La gran majoria de les demandes són perfils de fàbriques de producció i envasats d’empreses alimentàries, supermercats, logística de magatzems i distribució, neteja i personal sanitari.

Amiga ETT ha adaptat els seus serveis al context. La seva activitat prospectiva ha passat d’una anàlisi del mercat planificada i progressiva a un replantejament ad hoc capaç per detectar ràpidament les noves demandes i respondre-hi amb eficàcia. En aquest sentit l’ETT ha implementat un servei de selecció amb un acompanyament integral a les empreses que volen mantenir la contractació directa. També està constituint equips de treball amb rodatge i cohesionats per incorporar directament en les empreses i compensar els riscos de  constituir equips contrarellotge.

El servei de les persones que s’incorporen actualment a llocs de feina té ara més sentit que mai. L’acompanyament s’està fent de manera més intensiva. A part de reforçar les competències clau que garanteixen l’èxit de la incorporació a empresa, l’equip tècnic ha ampliat l’acompanyament emocional per atenuar la sensació d’incertesa que genera la situació d’emergència.  

Conscients de l’impacte que la crisi de la COVID està tenint en els col·lectius més vulnerables, les empreses d’Amiga ETT estan apostant per un proveïdor de recursos humans socialment responsable. Aquesta decisió els aporta un valor diferencial i situa els nostres stakeholders en el compromís de treball conjunt, entre sector empresarial i el sector social, per minimitzar un agreujament de l’exclusió social.

Servei de mediació cultural

Alineat amb l’objectiu d’acompanyar les empreses en els seus processos de selecció Amiga ETT està desenvolupant un programa d’assessorament en la gestió d’equips adreçat a empreses. La mediació cultural i la gestió de conflictes permet treballar la diversitat de perfils en els grups de treball; diferents cultures, països i contextos socials. Es tracta de donar eines perquè les empreses i les persones treballin de manera eficaç i estableixin relacions fluides. Actualment, l’assessorament s’està realitzant telefònicament i de manera puntual. L’objectiu és consolidar-lo en els pròxims mesos.VEURE TOTES LES NOVETATS