Contractació per competències. Per on començo?

27 September 2019 Notícies

Comencem pel principi, què són les competències? Són aquelles aptituds personals que defineixen el comportament d’un individu davant diferents situacions. Depenent del capital competencial que tingui una persona farà que aquesta pugui gestionar les diferents àrees de la seva vida amb més o menys efectivitat.

Les competències no són adquirides genèticament sinó que són adquirides a través sobretot de: l’educació familiar, la formació escolar i de les diferents experiències vitals que té la persona al llarg de la seva vida. Per tant, bones notícies! Es poden desenvolupar noves competències de manera contínua, la qual cosa ens permetrà estar millor adaptats a les necessitats que ens anem trobant.

A nivell laboral, ja fa gairebé una dècada que s’aplica la selecció de personal en clau de competències. Les empreses estan deixant enrere la selecció de personal basada únicament en mèrits curriculars o experiències en llocs similars, i poc a poc es va incorporant la selecció per competències a les àrees de recursos humans a causa dels bons resultats produïts.

Què ens permet una selecció per competències?

Un exemple fàcil de veure: Una empresa té davant dos currículums, dos candidats/tes per ocupar un lloc de cambrer/a de sala, tots dos amb la mateixa formació i els mateixos anys d’experiència laboral. És lògic pensar que encara que els seus cv siguin pràcticament iguals, a nivell personal mai seran iguals les dues a l’hora de treballar, són diferents persones que desenvoluparan la seva formació i experiència de diferent manera (tenen diferents competències). Quina és el millor candidata llavors? aquella les competències de la qual coincideixin amb les necessitats del lloc de treball, ja sigui gestió de l’estrès, adaptabilitat o treball en equip.

Per tant, una selecció per competències li permet a l’empresa escollir el candidat/a més idoni, no només en coneixements sinó també en les habilitats que la persona posseeix per exercir la feina amb èxit.

Quines competències són necessàries per al lloc de treball?


El primer que ha de fer l’empresa és analitzar els requeriments per executar la tasca: això dependrà del lloc de treball i del que s’espera exactament del treballador/a. És important definir bé aquest apartat, l’èxit de la selecció dependrà en bona part de saber detectar les necessitats de l’oferta d’ocupació, i cal fer-ho amb visió competencial. Les competències més demandades a nivell laboral serien:

En aquesta fase no només cal tenir en compte les necessitats del lloc de treball sinó també la casuística de l’organització perquè el nou integrant es pugui adaptar a la manera de treballar, als valors i al clima de l’empresa.

Entrevistes i avaluacions

Les entrevistes a un nivell competencial van més allà del “que ha fet” i van dirigides a “com ho ha fet”. En aquesta fase a més de l’entrevista personal es poden incorporar dinàmiques grupals, rols d’acció… per poder verificar quina és la persona que millor integra les competències laborals que es necessiten pel lloc de treball.

En resum, seguint una selecció per competències, l’empresa pot ser capaç de seleccionar no només la persona que pugui tenir l’experiència o els coneixements més adients per a desempeñar la feina, sino que a més, pot seleccionar aquella persona que millor pugui encaixar en l’estructura de treball. Què vol dir això? Molt senzill: que l’empresa seleccionant per competències als seus treballadors/res pot predir amb la màxima precisió l’èxit de la contractació.VEURE TOTES LES NOVETATS