Serveis a les empreses

Entenem les necessitats empresarials de contractació de personal implicat i posem a disposició de l’empresa el talent de les persones que atenem.

Gestió de la contractació temporal

Contractem treballadors i treballadores per cobrir les necessitats temporals de personal a les empreses, d’acord amb allò que estableix la Llei que regula l’activitat de les Empreses de Treball Temporal vigent en tot moment.

  • Reclutament, (pre) selecció, formació, contractació i posada a disposició dels treballadors/es amb un acompanyament integral

  • Assessorament legal i assistència tècnica en Recursos Humans

  • Suport personalitzat a l'empresa en matèria d'ocupació

  • Assessorament en polítiques de Responsabilitat Social Empresarial i visibilitat de les accions com avantatge competitiu

Amb aquest servei, AMIGA ETT SOCIAL ofereix:

  • Reclutament, (pre) selecció, formació, contractació i posada a disposició dels treballadors/es amb un acompanyament integral
  • Assessorament legal i assistència tècnica en Recursos Humans
  • Suport personalitzat a l'empresa en matèria d'ocupació
  • Assessorament en polítiques de Responsabilitat Social Empresarial i visibilitat de les accions com avantatge competitiu

Nom

Cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça postal

Població

Empres/Institució

Perfil de contractació

Nº de Vacants

Comentaris