Proposta de valor

Persones implicades i compromeses que han transformat la seva situació inicial en oportunitat de creixement personal i professional. Ho fem en xarxa, amb la metodologia compartida de l’ocupabilitat per competències.

Què ens fa únics?

Som un partner 100% implicat que donem respostes de forma àgil, personalitzada i socialment responsables a les empreses. Acompanyem a les persones que posem a la seva disposició durant tot el procés de contractació, per tal d’assegurar l’èxit de la incorporació.

Actuem en base a:

L’èxit del col·lectiu amb el treball en xarxa

La millora constant i la innovació en treball que desenvolupem

El compromís amb la Igualtat d'Oportunitats rebutjant tota discriminació (en raó de gènere, edat, nacionalitat, etc.)

La contribució amb la Responsabilitat Social Empresarial com avantatge competitiu de l'empresa

Metodologia

Donem valor a la tasca del personal tècnic i les entitats del tercer sector que dia rere dia treballen amb col·lectius que tenen dificultats per accedir al mercat laboral.

Ho fan a través d'Itineraris individualitzats d'Inserció mitjançant la Metodologia d'Ocupabilitat per Competències. Aquesta tècnica consisteix en diverses accions que abasten el coneixement del mercat laboral, identificació de punts forts i àrees de millora respecte als objectius professionals, coneixement d'interessos i motivacions, desenvolupament d'una adequada imatge professional, formació en competències professionals, bàsiques o transversals per millorar les àrees on existeixen febleses i transferir-les després al lloc de treball, i el suport en altres àrees més personals i/o socials a través del treball en xarxa per garantir l'èxit en l'accés al mercat laboral.

Política de qualitat i medi ambient

La responsabilitat amb la qual intervenim en el nostre dia a dia per treballar contra les desigualtats i que ens agradaria trobar a la Societat passa per oferir un servei de gran qualitat a les nostres empreses usuàries i a la nostra plantilla. Les entitats que formem el Grup Formació i Treball treballem sota el Sistema de Gestió de la Qualitat en conformitat amb la Norma ISO 9001.

Aquest sistema de qualitat marca el nostre sistema de treball per assegurar-nos que prestem un servei òptim, orientat a l'eficiència i la millora tant a les persones que es troben a la borsa de Treball com a les empreses que confien en la nostra professionalitat.

Seguretat i prevenció

La seguretat és una prioritat per a nosaltres i la compartim entre totes les parts (AMIGA ETT SOCIAL, personal contractat i empresa usuària), complint rigorosament amb la normativa de prevenció per evitar situacions de risc o accidents en el lloc de treball.

Disposem d'una plataforma de formació e-learning, visual, atractiva i tutoritzada on la persona treballadora, abans de la incorporació al lloc de treball, rep una formació d'acord a la categoria i ocupació on serà contractada.

A més, amb aquesta metodologia, fomentem l'ús de les tecnologies, reforcem les competències digitals i facilitem la responsabilitat i l'autoaprenentatge.

Igualtat d'oportunitats

Assumim el compromís amb la Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones.

Amb l'avantatge que ens concedeix ser empresa contractant podem aplicar la nostra política d'Igualtat en tots els processos que duem a terme, des de la definició del perfil professional conjunt que realitzem amb l'empresa usuària, la selecció, la redacció de les ofertes, la denominació de llocs de treball i les condicions laborals, fins a la contractació.

Compromís amb els treballadors i treballadores

Volem que les persones que formen part de la nostra borsa de treball trobin i mantinguin els treballs als quals accedeixen, ja que entenem que l’estabilitat laboral és fonamental per desenvolupar-nos, fer front al risc d'exclusió i a les nostres responsabilitats familiars.

A vegades, el que comença sent un treball temporal i puntual esdevé un contracte de llarga durada. Mentre aquesta oportunitat arriba, a través de les empreses amb les quals col·laborem o a través d'una oportunitat en un altre canal laboral, la nostra contractació pot aportar:

  • Una oportunitat d'augmentar l'experiència en un sector concret i conèixer entorns de treball i equips diferents.
  • Un salari regulat i amb totes les garanties legals i prestacions socials.
  • Conèixer gent nova, enfortint la xarxa de contactes laborals i personals.
  • Enfortir la imatge professional i la percepció de capacitat gràcies a un feedback i seguiment constant de la relació laboral i el servei que es presta a l'empresa.
  • Un acompanyament més ampli i individualitzat, ja que estem presents en tot el procés de contractació, aportant la nostra experiència per aconseguir casos d'èxit.