Persones

Els candidats i candidates que formen part de la borsa de treball han completat amb èxit Itineraris Individualitzats amb molta implicació i compromís per tal de transformar la seva situació de vulnerabilitat

Registrar persones a la borsa de treball

Si ets una entitat col·laboradora inscriu les teves candidates i candidats un cop hagin finalitzat el seu Itinerari d'Inserció Individualitzat.

Accedir a la borsa de treball d’AMIGA ETT SOCIAL implica:

  • Haver participat a un Itinerari Individualitzat d’Inserció, amb la metodologia de l’ocupabilitat per competències, en una de les entitats socials col·laboradores.
  • Disposar de l’acompanyament tutorial i seguiment del personal tècnic que pugui garantir el perfil competencial, la disponibilitat i la situació de vulnerabilitat de la persona candidata.


Les entitats socials que estigueu interessades en ser entitats socials col·laboradores per derivar persones que hagin finalitzat Itineraris amb vosaltres i es trobin en recerca activa de feina, podeu fer servir aquest formulari o trucar-nos per concertar una trobada.

Registra persones a la Borsa


Nom

Cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça postal

Població

Entitat

Comentaris